SOS Hinaus

Henkilötietojen käsittelykäytäntö

SOS International tekee jatkuvasti työtä varmistaakseen verkkosivustonsa käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden. Tavoitteena on muun muassa varmistaa, että käyttäjä on hyvin perillä henkilötietojensa käytöstä ja ymmärtää tietojen käyttötavat. Tässä tietosuojakäytännön kuvauksessa kerrotaan lisää siitä, mitä henkilötietoja käyttäjistä tavallisesti kerätään SOS Internationalin verkkosivulla ja mihin kerättyjä tietoja käytetään.

SOS International noudattaa käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muuta tietosuojalainsäädäntöä. SOS International on joissakin tapauksissa rekisterinpitäjä ja joissakin tapauksissa tietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja asiakkaidensa eli usein vakuutusyhtiöiden puolesta. Noudatamme molemmissa tapauksissa voimassa olevia lakeja.

1 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

SOS International (”SOS”) on yksi Pohjoismaiden suurimmista tiepalveluiden tarjoajista. Teemme yhteistyötä suoraan autonomistajien kanssa, ja toimimme alihankkijoina vakuutusyhtiöille, ajoneuvovalmistajien liikkumisturvalle sekä jäsenyhdistyksille. Hätäpalvelumme on valmis auttamaan autoilijoita kotimaassa ja ulkomailla vuorokauden ympäri. Meillä on kattava verkosto hinauspalveluja Pohjoismaissa ja Euroopassa. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun.

SOS kerää ja käsittelee henkilötietojasi käsitellessään tiepalvelutapauksiasi ja -pyyntöjäsi. Tietojesi käsittelyn tarkoitus on toimittaa sinulle tiepalveluja tiepalvelusopimuksesi mukaisesti. Toimimme rekisterinpitäjänä käsitellessämme henkilötietojasi tiepalvelutapauksessa.

Mikäli olet tehnyt tiepalvelusopimuksen vakuutusyhtiösi tai muun tiepalveluita tarjoavan tahon kanssa, ja sinulla on kysymyksiä heidän henkilötietojen käsittelykäytäntöihinsä liittyen, ole yhteydessä vakuutusyhtiöösi tai muuhun tiepalveluiden tarjoajaan.

2 MITÄ TIETOJASI KÄYTÄMME?

SOS käsittelee sinulta tai toiselta henkilöltä, joka ilmoittaa tapauksesta puolestasi, saamiaan tietojasi järjestäessään tarvittavan palvelun. Keräämme myös tietoa viranomaisilta ja toimittajaverkostomme yhteistyökumppaneilta, ts. julkisista rekistereistä ja toimittajilta, kuten ajoneuvorekisteristä, hinausrekisteristä, korjaamoilta, kuljetusyhtiöiltä, IT- toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta toimittajaverkostossamme, joille myös luovutamme tietoa. Vaihdamme tietoa vakuutusyhtiösi tai tiepalveluiden tarjoajasi kanssa siinä määrin kuin se on tarpeellista tapauksesi käsittelyä varten. Lisäksi voimme luovuttaa tietoa sinusta myös muille viranomaisille, kuin niille, joiden kanssa teemme yhteistyötä, mikäli siihen on laillinen perusta.

Kussakin palvelutapauksessa keräämämme ja käsittelemämme tiedot saattavat vaihdella, mutta niihin sisältyvät henkilötunnus ja tavalliset henkilötiedot, joita ovat pääsääntöisesti:

(i) Yhteystiedot, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja
sukulaisten sekä matkakumppaneiden yhteystiedot (ii) Tiedot tiepalvelusopimuksestasi
(iii) Ajokortti
(iv) Henkilötunnus
(v) Pankkitiedot
(vi) Tiedot tapauksesi kuluista
(vii) Tiedot autostasi, mukaan lukien rekisteritunnus ja ajoneuvon tiedot
(viii) Tiedot toimitetusta palvelusta, mukaan lukien vian tai vahingon syy, vian tai vahingon tapahtumapaikka, hinaus ja loppumatkasi
(ix) Tiedot, jotka on lähetetty matkapuhelimestasi, kun olet käyttänyt SOS:n Tiepalvelu-sovellusta. Tämä voi sisältää tiedot maantieteellisestä sijainnistasi jne.
(x) Tallenteet puhelinkeskusteluista SOS:n ja sinun välillä

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä alempana kappaleesta 7.

3 MITEN KÄYTÄMME TIETOJASI?

Tietojesi käsittelyn tarkoitus on:

(i) Toimittaa sinulle tiepalveluita tiepalvelusopimuksesi mukaisesti
(ii) Dokumentoida sopimukset sinun ja SOS:n välillä
(iii) Suorittaa laadunvarmistusta, laskutusta ja kirjanpitoa
(iv) Suorittaa tapauksesi laskujen kustannushallintaa
(v) Toimittaa tilastoja ja muuta tiedotusta
(vi) Käsitellä SOS:n palveluun liittyviä valituksia
(vii) Varmistaa palveluidemme laatu puhelinkeskustelujen aikana ja dokumentoida sopimukset varmentamalla puhelimessa käytyjen keskustelujen sisältö
(viii) Käsitellä asiaasi koskevia viranomaisen tietopyyntöjä

4 OIKEUSPERUSTE

Kun SOS saa tapauksesi ja käsittelee sitä, käsittelemme tietojasi tietosuoja-asetuksen artiklojen 6(1)(a), (b), (c), (d) ja (f) sekä 87 mukaisesti riippuen toimitetun palvelun luonteesta. Henkilötunnuksen käsittelyn osalta noudatamme tietosuojalain (1050/2018) 29 §:n edellytyksiä. SOS:n oikeutetut edut oikeuttavat artiklan 6(1)(f) mukaiseen käsittelyyn, erityisesti mahdollisuuteen käsitellä valituksia ja huolehtia taloudellisista eduistasi sekä laadunvarmistuksesta.

Henkilötietojesi siirtäminen sellaisiin EU:n/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole katsonut, että kyseinen maa on varmistanut riittävän tietosuojan tason, siirto toteutetaan käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita ja/tai perustuen sopimuksen täytäntöönpanoon artiklan 49(1)(b) mukaisesti.

5 HENKILÖTIETOJEN SIIRROT KOLMANSIIN MAIHIN

Mikäli olet tai olet ollut EU:n/ETA-alueen ulkopuolisessa maassa palvelutapaukseesi liittyen, SOS voi vaihtaa tietoja tiepalvelun toimittajan kanssa ja muiden kyseisessä maassa olevien osapuolien kanssa, jos se on sallittua tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja mikäli kaikki oleelliset ehdot täyttyvät. SOS vaihtaa vain tietoa, jos se on tarpeellista tapauksesi hoitamiseksi.

Näissä maissa voi olla eri säännöt tietosuojasta kuin EU:ssa/ETA-alueella.

Kun siirto toteutetaan käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita, siirrot turvataan asianmukaisesti tässä kuvatulla tavalla:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model- contracts-transfer-personal-data-third-countries_fi (englanniksi).

6 KUINKA KAUAN KÄSITTELEMME TIETOJASI?

Käsittelemme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten tieto on kerätty. Emme säilytä henkilötietojasi tavalla, joka mahdollistaisi tunnistamisesi, emmekä pidempään kuin on tarpeellista siihen tarkoitukseen, jonka perusteella henkilötietojasi on oikeutetusti käsitelty.

7 ERITYISTÄ KOSKIEN PUHELUIDEN NAUHOITTAMISTA

SOS tallentaa puhelut kanssasi käydyn keskustelun sisällön varmentamiseksi sekä palvelun laadun kehittämiseksi. Puheluiden tallentaminen tapahtuu tietosuoja-asetuksen artiklojen 6(1)(b) ja/tai (f) nojalla.

SOS:n oikeutetut edut oikeuttavat artiklan 6(1)(f) mukaiseen käsittelyyn, erityisesti mahdollisuuteen käsitellä valituksia ja todentaa tehdyt sopimukset.

Toimimme rekisterinpitäjänä tallentaessamme sinun ja SOS:n välillä käydyn puhelinkeskustelun.

Joissakin tapauksissa voimme toimittaa puhelutallenteen vakuutusyhtiöllesi tai muille kolmansille tahoille (kuten viranomaisille), mikäli SOS on siihen laillisesti oikeutettu tai velvollinen.

Puhelutallenne säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista sen tarkoituksen saavuttamiseksi, jota varten tieto on kerätty. Pääsääntöisesti puhelutallenteita säilytetään 36 kuukautta.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi. Mikäli peruutat suostumuksesi, koskee se vain tulevaisuudessa tapahtuvaa henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi, voit olla meihin yhteydessä verkkosivujemme kautta osoitteessa
https://www.sos.eu/fi/sinulle/itsepalveluun/.

Katso lisätietoja oikeuksistasi koskien puheluiden nauhoittamista kappaleista 8 ja 9.

8 KUINKA SUOJAAMME TIETOSI?

SOS on ISO-sertifioitu. SOS arvostaa laatua ja tietosuojaa ja siksi varmistamme henkilötietojesi suojaamisen. Tätä korostavat meille myönnetyt sertifikaatit, kuten ISO- tietoturvaa koskeva ISO-27001 ja yksityisyydensuojaa koskeva ISO-27701.

Käytämme teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä suojataksemme henkilötietosi lainvastaiselta häviämiseltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomien henkilöiden käsiksipääsyltä tietoihin ja varmistaaksemme lainmukaisen käsittelyn. Turvallisuusmenettelymme tarkistetaan säännöllisesti teknologian kehittyessä.

9 OIKEUTESI

Et ole velvollinen jakamaan tietojasi SOS:lle. Mikäli et halua antaa meille tietojasi, jotka ovat tarpeellisia, jotta voimme käsitellä tapauksesi, voi se vaikuttaa kykyymme tarjota sinulle pyytämäsi palvelu.

Tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla oikeus saada pääsy tietoihisi, saada tieto tietojesi käsittelystä ja vastustaa tietojesi käsittelyä. Pyynnöstäsi sinulla on myös oikeus saada tietosi korjatuksi, poistetuksi ja rajoitetuksi, mikäli tieto on väärä, harhaanjohtava tai lainvastaisesti käsitelty. Lisäksi sinulla oikeus tietojesi siirtämiseen.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä SOS:iin verkkosivujemme kautta:
https://www.sos.eu/fi/itsepalveluun/.

Voit tehdä valituksen suorittamastamme tietojesi käsittelystä ottamalla yhteyttä kansalliseen tietosuojaviranomaiseen. Löydät heidän yhteystietonsa täältä:
http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

SOS:lla on tietosuojavastaava, johon voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteeseen:
dataprotectionofficer@sos.eu.

SOS International OY, Elimäenkatu 20A, 3 krs., 00510 Helsinki, Suomi. Yhtiön Y-tunnus 2083957-5. Asiakaspalvelun puhelinnumero: +358 (0)9 25 27 11 00

SOS International tallentaa puhelut tietyillä puhelinlinjoillaan. Mikäli soitat kyseisille linjoille, sinua informoidaan puhelun tallentamisesta ennen tallentamisen alkamista.

Tallentamisen tarkoitus vaihtelee tarjotun palvelun mukaan, minkä vuoksi olemme laatineet eri tietosuojaselosteet eri palveluillemme. Näin ollen tietosuojaselosteen sisältö koskien nauhoittamisen tarkoitusta riippuu tarjotusta palvelusta tai sinun suhteestasi SOS Internationaliin.

Löydät linkit kuhunkin tietosuojaselosteeseen alla olevasta valikosta. Mikäli olet soittanut sellaiselle SOS Internationalin osastolle, jossa puhelut tallennetaan, löydät oman kappaleen puheluiden tallentamisesta kyseisestä tietosuojaselosteesta. Kappaleessa käsitellään muun muassa tallentamisen tarkoitusta, oikeusperustetta, säilytysaikaa sekä oikeuksiasi.

1 BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

SOS International (”SOS”) är en av Nordisk 24h leverantörer av assistanstjänster till fordons- och försäkringsbranschens kunder. Genom SOS nätverk av samarbetspartners levererar SOS tjänster i Finland, Norden och Europa till försäkringstagare och bilägare. SOS agerar bl.a. som underleverantör till försäkringsbolag, biltillverkare/bilimportörer och medlemsorganisationer.

SOS samlar in och behandlar nödvändiga uppgifter om dig i syfte att kunna handlägga ditt ärende. SOS är personuppgiftsansvarig när SOS behandlar dina uppgifter i samband med leveransen av assistanstjänster till ditt fordon.

Om du har ingått ett assistansavtal (”Avtalet”) via ditt försäkringsbolag eller annan assistansleverantör, och har frågor gällande behandling av personuppgifter i samröre med det, ber vi dig att ta kontakt med den som du tecknat avtal med eller köpt produkten av.

2 VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI?

SOS behandlar uppgifter om dig, som du själv eller den person som beställer tjänsterna å dina vägnar ger oss, när vi utför assistansen. Dessutom samlar vi in uppgifter avseende ditt Avtal och uppgifter om fordonet ifrån fordonsregistret, samt uppgifter från verkstäder, SOS samarbetspartners och den part du har ingått Avtalet med. För att handlägga ditt ärende kan det krävas att SOS delar uppgifter med såväl din avtalspart som för ärendet relevanta leverantörer som t ex bärgnings- och hyrbilsföretag. Dessutom kan vi vidarebefordra uppgifter om dig till offentliga myndigheter i den utsträckning som vi har en rättslig grund.

Vilka uppgifter SOS samlar in i varje enskild situation varierar, men vi samlar in allmänna personuppgifter och personnummer, bl.a.:

(i) Kontaktuppgifter, så som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontaktuppgifter för medpassagerare.
(ii) Uppgifter om ditt Avtal.
(iii) Körkortsuppgifter och personnummer.
(iv) Bank- och kontouppgifter.
(v) Uppgifter om kostnader kopplade till ditt ärende.
(vi) Uppgifter om ditt fordon, däribland registreringsnummer och chassinummer.
(vii) Uppgifter om rådande förhållanden, t.ex. orsak till ärendet, skadeplatsen, om
fordonet har bärgats etc. (viii) Uppgifter som skickas från din mobila enhet eller via en app. Detta kan bl.a.


vara uppgifter om geografisk position. (ix) Inspelning av dina telefonsamtal med SOS.

Se även avsnitt 7 nedanför angående telefoninspelningar.

3 VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL?

Syftet med att behandla uppgifter om dig, är att:

(i) Handlägga ditt ärende i enlighet med ditt Avtal.
(ii) Dokumentera ingångna avtal mellan dig och SOS.
(iii) Genomföra kvalitetssäkring, fakturering och bokföring.
(iv) Utföra kostnadskontroll kopplat till fakturering i ditt ärende.
(v) Framställa statistik och annan rapportering.
(vi) Utreda och bemöta klagomål och avvikelser.
(vii) Säkerställa kvalitén på vårt arbete och dokumentera
innehåll i avtal som träffas under våra telefonsamtal. (viii) Hantera myndigheters förfrågningar relaterade till ditt ärende.

4 GRUND FÖR BEHANDLING

När SOS tar emot och hanterar ditt ärende, behandlar vi dina uppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b, c, d och f samt artikel 87 och dataskyddslagens 29 §, allt efter den tillhandahållna tjänstens karaktär. SOS’ legitima intressen som motiverar behandlingen enligt artikel 6, stycke 1, punkt f är i synnerhet att kunna behandla klagomål, skydda våra ekonomiska intressen och genomföra kvalitetssäkringar.

Vid eventuella överföringar av uppgifter till så kallade osäkra tredjeländer utanför EU/EES som beskrivs nedan, görs dessa baserat på EU-kommissionens godkända standardbestämmelser och/eller kontraktsmässiga skäl, i enlighet med artikel 49, stycke 1, punkt b.

5 TREDJELANDSÖVERFÖRINGAR

Om du i samband med ditt ärende, befinner dig eller har befunnit dig i ett land utanför EU/EES, kan SOS i den utsträckning det är tillåtet under gällande dataskyddslagstiftning, och så länge alla relevanta villkor är uppfyllda, överföra uppgifter till leverantörer m.fl. i det aktuella landet. SOS kommer enbart att överföra sådana uppgifter, som anses nödvändiga för hanteringen av ditt ärende.

Dessa länder har möjligtvis andra regler beträffande dataskydd än i EU/EES.

När överföringar görs baserat på EU-kommissionens standardbestämmelser, omfattas de av nödvändiga garantier enligt villkoren i standardbestämmelserna, se länk:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data- protection/standard-contractual-clauses-scc_en (på engelska)

6 HUR LÄNGE BEHANDLAS DINA UPPGIFTER?

SOS behandlar dina uppgifter så länge de är nödvändiga för de ändamål de är insamlade till, eller så länge som krävs för att följa tillämplig lag, bl.a. bokföringslagen och försäkringsavtalslagen. SOS lagrar inte dina uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att identifiera dig, längre än vad som anses nödvändigt för de ändamål för vilka uppgifterna lagligen behandlats

7 SÄRSKILT OM TELEFONINSPELNINGAR

SOS spelar in telefonsamtal med syfte att dokumentera ingångna avtal och säkerställa kvaliteten i vår service. Inspelningen sker i enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6, stycke 1, punkt b och/eller punkt f.

SOS’ legitima intressen som motiverar behandlingen enligt artikel 6, stycke 1, punkt f, är i synnerhet att kunna behandla klagomål och kunna dokumentera ingångna avtal.

SOS är personuppgiftsansvariga för inspelningen av telefonsamtal, som ägt rum mellan dig och SOS.

Inspelningen kan i vissa fall skickas till ditt försäkringsbolag eller andra tredjeparter (tex. offentliga myndigheter), om SOS antingen är berättigad eller förpliktigad till detta enligt lag.

Inspelningen lagras så länge det är nödvändigt, för det ändamål denna är insamlad. Som utgångspunkt lagras den i 36 månader.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke, gäller detta enbart vår behandling av dina personuppgifter framöver. Om du önskar at återkalla ditt samtycke, måste du ta kontakt med SOS genom att klicka på länken: https://www.sos.eu/se/for- dig/sjaelvbetjaening/

Se avsnitt 8 och 9 nedan angående dina rättigheter i förhållande till dina inspelade samtal.

8 HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

SOS är ISO-certifierade gällande kvalitet och informationssäkerhet (ISO 9001, ISO27001, ISO27701). SOS säkerställer därigenom skydd av dina personuppgifter.

SOS använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring, eller obehörigt röjande eller åtkomst, eller mot att de i övrigt behandlas i strid med lagstiftningen. Våra säkerhetsåtgärder revideras löpande på bakgrund av den tekniska utvecklingen.

9 DINA RÄTTIGHETER

Du är inte skyldig att dela dina uppgifter med SOS. Underlåtenhet att dela uppgifter som är nödvändiga i samband med ditt ärende, kan påverka beslutet om huruvida din begäran om assistans ska beviljas eller inte.

Du har rätt att begära insyn i, erhålla information om och motsätta dig behandlingen av dina uppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. På begäran har du rätt att få uppgifter, som är felaktiga, vilseledande eller har behandlats i strid med lagstiftningen rättade, raderade eller blockerade. Dessutom har du rätt till dataportabilitet.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, ska du ta kontakt med SOS via vår hemsida,


Du kan klaga över vår behandling av dina personuppgifter till Dataombudsmannens byrå.
Du hittar kontaktuppgifter på https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

SOS har ett dataskyddsombud (DPO), som kan kontaktas på följande e-postadress:
dataprotectionofficer@sos.eu

SOS International Oy, Elimäenkatu 20A, 3 krs., 00510 Helsingfors, Finland. FO-nummer 2083957-5. Telefon: +358 (0)9 25 27 11 00

1 PROCESSING OF PERSONAL DATA
SOS International (“SOS”) collects and processes personal data about you, since you are employed by one of our customers or a supplier, with whom we cooperate, or you have contacted SOS for other reasons e.g. if you use our website. The purpose of the processing of information about you, is to be able to cooperate and handle our common interests. We are acting as the data controller when we process your personal data.

2 WHAT INFORMATION ABOUT YOU DO WE PROCESS?
SOS processes information about you which we receive from you, or from another person related to you. The information we process may vary, but it will be regular personal data, such as: (i) Contact details including name, address, telephone number, e-mail address and profession/title (ii) Session cookies and persistent cookies – read more under “Cookie information” https://www.sos.eu/en/who-we-are/compliance/ (iii) Video footage of SOS’ entrances (iv) Information about use of SOS’ IT-systems including recording of activity when logging in through SOS Citrix solution (relevant for SOS consultants) Please see section 7 below about phone recordings.

3 HOW WILL WE USE THE INFORMATION ABOUT YOU?
The purpose of processing information about you is to: (i) Send newsletters (ii) Handle contractual relations (iii) Conduct support (iv) Manage general customer and supplier handling (v) Handle your questions/requests (vi) Make reports/statistics (vii) Ensure the security of our employees, to prevent criminal activities on our premises and to prevent unauthorised persons from gaining access to SOS premises (viii) Handle suspicions of IT-security incidents or personal data breach SOS only discloses your personal data to external parties if necessary and if there is a legal basis for this. This can be public authorities, private companies or individuals, foundations, 2/4 associations, etc. depending on the nature of relationship. In addition, we leave information to our data processors (such as IT vendors). Internally, only those of our employees who have a work-related need to see your personal data have access to it.

4 LEGAL BASIS
SOS process information about you based on the General Data Protection Regulation art. 6(1) (b), (c), and (f). SOS’ legitimate interests justifying the treatment pursuant to art. 6 (1)(f) is to be able to handle your request, to handle any contractual obligations towards our customers and suppliers or to be capable of addressing the handling of any litigation between SOS and you, is in particular to be able to handle complaints, take care of our financial interests and quality assurance.

5 TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES
SOS may exchange information with suppliers and other parties in countries outside EU/EEA if relevant for the specific customer or supplier, but only if it is permitted under data protection legislation and given that all relevant conditions are fulfilled. SOS will only exchange such information if that it is necessary for handling the specific enquiry. These countries might have different rules regarding data protection than in the EU/EEA. When the transfer of personal data is made to countries outside the EU/EEA, where the European Commission has not decided that the country ensures an adequate level of data protection, the transfer is conducted based on standard data protection clauses adopted by the European Commission or for the performance of a contract, art. 49(1)(a) and (b). The transfers are appropriately safeguarded as described here: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-dataprotection/ standard-contractual-clauses-scc_en

6 HOW LONG DO WE PROCES YOUR INFORMATION?
We process information about you for as long as necessary in order to achieve the purpose for which it was collected. We do not store the personal data in a manner, which enables identification, for a period which is longer than necessary for the purpose for which the personal data is legitimately processed.

7 ESPECIALLY REGARDING PHONE RECORDINGS
SOS records phone conversations with the purpose of securing the quality of our work and for training purposes, or documenting agreements. The recording is based on a legal basis in GDPR art. 6 (1) (a) and/or (f). SOS’ legitimate interests justifying the treatment pursuant to art. 6 (1) (f) is in particular to be able to handle complaints and document agreements entered into. 3/4 We are data controllers for the recording of phone conversations between you and SOS. The recording can in some cases be submitted to our customers as insurance companies for the end-users or to other third parties (e.g. public authorities), if SOS is legally entitled or obliged hereto. The recordings are saved, as long as they are necessary for the purpose for which they are collected. As a main rule they are saved in 12 months, if they are recorded for the purpose of securing the quality of our work and for training purposes, and for 36 months if they are recorded for the purpose of documenting agreements.

8 HOW DO WE PROTECT INFORMATION ABOUT YOU?
SOS International is ISO-certified. SOS values quality and information security and thereby we ensure the protection of your personal data. This is underlined by our certifications, such as ISO-27001 (information security). We use technical and organisational security measures to protect your personal data against unlawful loss, alteration, destruction or access by unauthorised persons and to ensure lawful processing. Our security procedures are regularly revised on the basis of developments in technology. No surveillance on SOS premises takes place without signposting.

9 YOUR RIGHTS
Under data protection legislation, you have the right to receive information about and object to the processing of information about you. Upon request, you also have the right to have information about you rectified, deleted or restricted if the information is wrong, misleading or unlawfully processed. In addition, you have the right to data portability. In several situations, SOS International is entitled or required to store your personal data in accordance with legislation. This means that in many situations SOS International will not be able to meet your request for deletion before the legislations requirements for storage have expired. If you wish to make use of your rights you can contact SOS via our webpage, https://www.sos.eu/da/selvbetjening/ You can lodge a complaint about our processing of information about you by contacting the Danish Protection Agency. You can find their contact information here: www.datatilsynet.dk SOS has a Data Protection Officer, who can be contacted on the following email address: dataprotectionofficer@sos.eu SOS International A/S, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg, Denmark. Business registration number: 17013718. Phone number: +45 7010 5055.

Evästepolitiikka

SOS International tekee jatkuvasti työtä varmistaakseen verkkosivustonsa käyttäjien henkilötietojen turvallisuuden. Tavoitteena on muun muassa varmistaa, että käyttäjä on hyvin perillä henkilötietojensa käytöstä ja ymmärtää tietojen käyttötavat. Tässä tietosuojakäytännön kuvauksessa kerrotaan lisää siitä, mitä henkilötietoja käyttäjistä tavallisesti kerätään SOS Internationalin verkkosivulla ja mihin kerättyjä tietoja käytetään.

SOS International noudattaa käyttäjien henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakia. SOS International on joissakin tapauksissa rekisterinpitäjä ja joissakin tapauksissa tietojen käsittelijä, joka käsittelee tietoja asiakkaidensa eli usein vakuutusyhtiöiden puolesta. Noudatamme molemmissa tapauksissa SOS International ja SOS Dansk Autohjælp keräävät tietoja kävijöiden toiminnasta meidän kotisivuillamme.

Kotisivut omistavat ja niitä hoitavat SOS International ja SOS Dansk Autohjælp
SOS International A/S
Nitivej 6, 2000 Frederiksberg
Sähköposti: sos@sos.eu
Puhelin: +45 7010 5055
CVR-numero (yritystunnus): 17013718

SOS International DK A/S
Olof Palmes Alle 18, 8200 Aarhus N
Sähköposti: aarhus@sos.eu
Puhelin: + 45 7010 8092
CVR-numero (yritystunnus): 17738739

Eväste (cookie) on tiedosto, joka tallennetaan suoraan siihen tietokoneeseen tai IT-laitteeseen, esimerkiksi älypuhelimeen tai tablettiin, josta kotisivulla käydään. Teknisessä mielessä evästeitä on kahta tyyppiä: istuntokohtaiset evästeet ja pysyvät evästeet:

Istuntokohtaiset evästeet ovat evästeitä, jota säilyvät vain niin kauan kuin kävijä on kotisivulla. Kun kävijä poistuu kotisivulta, evästeet poistetaan automaattisesti. Istuntokohtaisia evästeitä käytetään tallentamaan erilaisia valintoja ja näppäilyjä, jotka käyttäjä on tehnyt kotisivulla, esimerkiksi kieliversion valinnan tai tilauslomakkeeseen näppäillyt tiedot.

SOS Internationalin ja SOS Dansk Autohjælpin käyttämiä evästeitä tarvitaan antamaan kotisivulla kävijöille optimaalinen käyttökokemus.

Pysyvät evästeet ovat evästeitä, jotka säilyvät selaimessa, kunnes käyttäjä tuhoaa ne tai kunnes säilytysaika ylitetään (säilytysaika voi olla jopa kaksi vuotta). Pysyviin evästeisiin voidaan tallentaa esimerkiksi maa, tekninen alusta, käyttöjärjestelmä ja selainversio, jota kotisivulla käytäessä käytetään. Pysyviä evästeitä käytetään optimoimaan käyttökokemus, varmistamaan yhteensopivuus ja keräämään tilastoja.

SOS International ja SOS Dansk Autohjælp käyttävät pysyviä evästeitä käyttäjien toimintatapoja koskevien tilastotietojen keräämiseen sekä keräämään tietoja käyttäjien jakaantumisesta uusiin ja vanhoihin käyttäjiin. Tilastotiedot on anonyymejä eivätkä sisällä mitään henkilötietoja eivätkä posti- tai IP-osoitteita.

Eväste on pieni tiedosto, jonka me tallennamme tietokoneellesi saadaksemme selville, mitä sivullamme käyntisi aikana tapahtuu ja voidaksemme tunnistaa tietokoneen. Eväste ei sisällä vakoiluohjelmia eikä viruksia.

Voiko evästeet tuhota tai välttää?
Evästeen voi aina tuhota. Se tehdään poistamalla eväste siinä tietokoneessa tai IT-laitteesssa, esimerkiksi älypuhelimessa tai tabletissa, josta kotisivulla käydään. Evästeiden tallennus voidaan myös estää muuttamalla selaimen asetuksia.

Se, kuinka selaimen asetuksia muutetaan, riippuu käytetystä selaimesta.

Huomaa, että kun selaimen asetuksia muutetaan, kaikkia SOS Internationalin ja SOS Dansk Autohjælpin kotisivujen toimintoja ei voi käyttää, koska kotisivujen tietyt toiminnot vaativat, että valintoja ja näppäilyjä voi tallentaa.

Lisätietoja ja ohjeita selaimen asetusten muuttamisesta löytyy tukisivuilta:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

iPad/iPhone

Älypuhelimet joissa on Android

SOS International käsittelee henkilötietoja, jotka on kerätty evästeiden avulla yhtiön kotisivulla. Käyttäjälle ilmoitetaan aina evästeiden avulla kerättyjen tietojen käytöstä ja tarkoituksesta. Pyydämme käyttäjältä aina luvan ennen evästeiden sijoittamista käyttäjän tietokoneeseen, tablettiin tai muuhun laitteeseen. Evästeiden, joilla varmistetaan sivuston toiminta ja asetukset, käyttöön ei kuitenkaan pyydetä hyväksyntää.

Jos sinulla on kommentoitavaa tai kysyttävää evästeiden käytöstä SOS Internationalin ja SOS Dansk Autohjælpin kotisivuilla, kirjoita viesti seuraavaan osoitteeseen: Webmaster@sos.eu

Scroll to Top
Call Now Button